آبان 05, 1399

جراحی فک و صورت

جراحی فک و صورت این جراحی ها جهت اصلاح اختلالات استخوانی فک و صورت انجام شده که متعاقبا بروز ظاهری بر شکل سر و صورت