آبان 05, 1399

بالا کشیدن ابرو

بالا کشیدن ابرو چشم و ابرو یک واحد به هم پیوسته میباشد و گاها افتادگی ابرو اشتباها به عنوان افتادگی پلک تلقی میشود لذا قبل