مهر 22, 1399

اصلاح سایز و افتادگی بازو (براکیوپلاستی)

اصلاح سایز و افتادگی بازو (براکیوپلاستی)  : جهت اصلاح شکل و فرم بازو در افرادی که دچار چاقی بازو و یا افتادگی پوست بازو میباشند