مهر 22, 1399

پروتز باسن

پروتز باسن حجم دهی و شکل دادن به باسن با روشهای متفاوتی مانند تزریق چربی و استفاده از پروتز قابل انجام است ، تعبیه پروتز