مهر 22, 1399

اصلاح سایز سینه (ماموپلاستی)

اصلاح سایز سینه (ماموپلاستی)  بعضی از بانوان بصورت ژنتیکی و ساختاری و یا بعد از بارداری و شیردهی دچار بزرگی یا افتادگی سینه میشوند که