مهر 22, 1399

پروتز سینه

پروتز سینه در خانم هایی که از کوچکی سینه رنج میبرند حجم دهی به سینه برای رفع این مشکل بسیار کاربردی و قابل اهمیت است