آبان 05, 1399

پروتز صورت

پروتز صورت  پروتزهای صورت برای نواحی مختلف صورت طراحی شده و اشکال و اندازه های متفاوتی دارند و جهت شکل دهی ، ایجاد حجم ،

مهر 22, 1399

پروتز باسن

پروتز باسن حجم دهی و شکل دادن به باسن با روشهای متفاوتی مانند تزریق چربی و استفاده از پروتز قابل انجام است ، تعبیه پروتز