آبان 05, 1399

اصلاح افتادگی پلک

اصلاح افتادگی پلک : افتادگی پلک علل مختلفی دارد از جمله علل اکتسابی به خاطر افتادگی پوست پلک یا علل مادرزادی که به علت افتادگی