مهر 22, 1399

بزرگی سینه در آقایان (ژنیکوماستی)

بزرگی سینه در آقایان (ژنیکوماستی) بزرگی سینه در آقایان معمولا در دوران بلوغ اتفاق می افتد که معمولا علل هورمونی دارد و شاید بعد از