دکتر علی پرند 
فوق تخصص جراحی پلاستیک

msg6015156857 46454 درباره دکتر

دکتر علی پرند 

فوق تخصص جراحی پلاستیک

زیبایی و ترمیمی

از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مشهد پایان نامه فوق تخصص حفظ و ارتقا راههای هوایی بعد از جراحی زیبایی بینی دوره سه سال اختصاصی از سال 92 تا 95جهت اعمال جراحی زیبایی صورت ،  بینی ،  سینه ،  شکم و اندامها همراه با آموزش ویزه جهت بازسازی سینه متعاقب جراحی برداشت سینه عضویت رسمی و دائم در انجمن جراحان پلاستیک ایران عضو هیثت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سالهای 95 تا 97 و از سال 97 تا اکنون بعنوان جراح پلاستیک در بیمارستان میلاد تهران  ،  بیمارستان سلامت فردا ، بیمارستان فیاض بخش ، بیمارستان غیاثی ، بیمارستان نیکان غرب و بیمارستان مصطفی خمینی  مشغول فعالیت میباشند

در این مدت اعمال جراحی متعدد در حیطه جراحیهای زیبایی صورت و تنه و اندام انجام شده داده اند به همچنین اعمال جراحی متعدد در زمینه شکستگی فک وصورت بازسازیهای فک و صورت جراحیهای متعدد در زمینه ترمیم نقایص عضو و صورت جراحیهای متعدد در بازسازی پارگی و قطع عصب و تاندون با پیوند عصب و تاندون برای بهبود عملکرد عضو و باسازی سینه به کمک بافت شکم و عضله پشت و به کمک پروتزو نیز خارج سازی تومور های فک و صورت و باسازی نقایص ناشی از برذاشت تومور و ترمیم دیفکت های نسجی ناشی از رادیوتراپی دارای بورد تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 88 پایان نامه تخصصی جراحی عمومی در مورد بهبود اسکار ناشی از سوختگی با پماد انالاپریل و پسودوافدرین و ثبت اختراع ان پایان نامه سابقه فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی کردستان به مدت دو سال از سال 88 تا 90 و فعالیت در سازمان تامین اجتماعی کرمان بمدت 2 سال از سال 90 تا 92 و انجام اعمال متعدد جراحی سرطان دستگاه گوارش و اعمال متعدد جراحی لاپاراسکوپیک جراحی تومورها و بزرگی های تیرویید دارای دانشنامه عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که از سال 72 تا 79 دورهای آموزشی و کارورزی را در این دانشگاه و بیمارستانهای تابعه گذرانده اند و با ارائه پایان نامه با کارنامه الف از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند و بعنوان پزشک عمومی در بیمارستان گلستان و بیمارستان فیرورکوه و مطب شخصی تا سال 84 مشغول فعالیت بوده اند فارغ التحصیل سازمان استعدادهای درخشان)سمپاد( کرمان در سال 72 با معدل دیپلم 2.19 و پذیرفته کنکور سراسری همان سال با رتبه 35 کنکور سراسری منطقه یک و رتبه 15 منطقه دو و فعالیت مستمر با سازمان سمپاد در انجام کارسوقهای سازمان سمپاد تهران