بازسازی سینه

امروزه با توجه به افزایش سرطان سینه و شیوع آن در خانمهای جوان و نقش سینه در ایجاد اعتماد بنفس در بانوان بازسازی سینه متعاقب برداشتن سینه به صورت کامل یا ناقص از روشهای جراحی متداول و پرطرفدار میباشد.

روش جراحی

روشهای جراحی بازسازی سینه بسیار متنوع و متفاوت میابشد که بسته به شرایط بیمار ، جراحی درمانهای رادیوتراپی و شیمی درمانی بعد از جراحی متفاوت میباشد که به اختصار توضیح داده میشود .

الف) استفاده از بافت بدن به تنهایی : در این روش معمولا از بافت شکم جهت بازسازی استفاده میشود و محل دهنده بافت شکم مانند جراحی زیبایی شکم ترمیم میشود و بافت شکم بعنوان سینه جدید طراحی شده و در محل سینه برداشته شده قرار میگیرد .

ب) استفاده از بافت بدن و پروتز بصورت همزمان : در این روش جراحی معمولا از عضله و پوست ناحیه پشت جهت پوشش پروتز سینه استفاده میشود

ج) استفاده از متسع کننده بافت (TISSUE EXPANDER) : این روش جراحی معمولا در خانم های که بعداز جراحی رادیوتراپی انجام نداده اند و یا سینه شان بصورت کامل برداشته نشده قابل انجام است . بعد از اتساع پوست سینه به حجم دلخواه با پروتز قابل جابجایی است .

د) بازسازی سینه همزمان با جراحی برداشت سینه در مواردی که تنها نسج سینه برداشته شده و پوست حفظ میگردد با جای گذاری پروتز بصورت همزمان قابل انجام است .

بازسازی نوک و هاله سینه معمولا سه تا چهارماه بعد از جراحی اولیه با نسوج خود فرد بصورت طبیعی قابل انجام است .

بازسازی سینه امروزه باتوجه به ازیاد موارد ابتال و جراحی سینه برای برداشت سینه بصورت کامل و ناقص و اهمیت سینه و نقش ان در زیبایی و اعتماد به نفس در خانمها اهمیت بسزایی پیدا کرده است و روشهای جدید و متنوعی در شکل دهی و باسازی سینه وجود دارد روشهای مختلفی در بازسازی سینه وجود دارد که به اجمال در مورد انها صحبت میشود.

1)استفاده ازبافتهای طبیعی خود بدن جهت بازسازی و شکل دهی سینه که به دو روش استفاده از فلپ)بافت با رگ خونی( پایه دار) متصل به رگ تغذیه کننده اولیه( و استفاده از فلپ ازاد )جابجایی رگ تغدیه کننده بافت به رگ خونی جدید با پیوند میکروسکوپیک به رگ جدید محل انتقال بافت(که بصورت شایع از بافتهای شکم)ترم فلپ( با برش ابدمینوپالستی و عضله پشت)التیسیموس دورسی (و…. جهت این کار استفاده میشود معموال در موارد بازسازی با استفاده از عضله پشت از پروتز جهت شکل دهی بهتر استفاده میشود.

2)بازسازی با استفاده از اتساع دهنده بافت  تیشو اکسپندر که به صورت شایع در بازسازی سوختگیها از ان استفاده میشود که این روش معموال در بیمارانی که سینه انها بصورت کامل برداشته نشده است و یا تحت رادیوتراپی قرار نگرفته اند استفاده میشود که معموال بعد از ایجاد حجم کافی توسط این دستگاه خارج شده و با پروتز جایگزین میگردد گاها در این روش برای ایجاد قوام بهتر نسجی از الودرم جهت ایجاد پوشش کافی بر روی پروتز استفاده میشود.

3)باسازی در حین جراحی سینه که در این روش جراح پالستیک ضمن برذاشت سینه با جایگزاری یک اتساع دهنده بافتیبعد از برداشت سینه بر زیر عضله شاتس بازسازی و جایگزینی تیشو اکسپندر را با پروتز فراهم میکند.

4)در بعضی از خانمها بخاطر سابقه خانوادگی مثبت و مثبت بودن فاکتورهای پیش اگهی دهنده بصورت پروفیالکسی و پیشگیری کننده بافت سینه بصورت کامل خارج شده و همزمان پروتز جایگذاری میشود.

5)بازسازی نوک سینه و هاله سینه با نسوج طبیعی خود بدن در تمامی روشهای ذکر شده فوق به درستی و بصورت کامال طبیعی و زیبا قابل انجام است و از هیچ نسج مصنوعی استفاده نمیشود.

پذیرش اینترنتی پذیرش اینترنتی پذیرش اینترنتی پذیرش اینترنتی پذیرش اینترنتی پذیرش اینترنتی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *